Skellefteå - Ansökan om Bostadsbidrag

Skellefteå - Ansökan om Barnbidrag

Västerbotten - Bostadsbidrag

På Skellefteå Servicekontor får du: hjälp med självbetjäningstjänster, blanketter och ansökningar och allmän vägledning om Barnbidrag. Vill du nå Skellefteå Servicekontor per telefon, e-post eller post kan du läsa nedan. Den officiella webbplatsen (Försäkringskassan) hittar du också nedan.

Försäkringskassan

Skellefteå

Besöksadress:

Skellefteå Servicekontor
Kanalgatan 77
Skellefteå
Sverige

Telefonnummer:

0771-524 524 Kundcenter privatpersoner

E-post:

kundcenter@forsakringskassan.se

Hemsida:

www.forsakringskassan.se

Öppettider:

Måndag - fredag 10 - 12 och 13 - 16.

Skellefteå - Barnbidrag

Alla barn som bor i Skellefteå har rätt till barnbidrag.

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till alla föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Ett barnbidrag är en typ av bidrag i form av ekonomisk ersättning som du som förälder kan få från staten.

Barnbidraget skall alltså i första hand täcka de omkostnader som kommer med barn.

Mer information

För mer information om Barnbidrag i Skellefteå för att kontakta ovanstående telefonnummer (0771-524 524 Kundcenter privatpersoner).


Ansökan om Barnbidrag - Skellefteå - Västerbotten detaljerad information: www.forsakringskassan.se

Andra tjänster