Motala - Ansökan om Bostadsbidrag

Motala - Ansökan om Barnbidrag

Östergötland - Bostadsbidrag

På Motala Servicekontor får du: hjälp med självbetjäningstjänster, blanketter och ansökningar och allmän vägledning om Barnbidrag. Vill du nå Motala Servicekontor per telefon, e-post eller post kan du läsa nedan. Den officiella webbplatsen (Försäkringskassan) hittar du också nedan.

Försäkringskassan

Motala

Besöksadress:

Motala Servicekontor
Kungsgatan 20
Motala
Sverige

Telefonnummer:

0771-524 524 Kundcenter privatpersoner

E-post:

kundcenter@forsakringskassan.se

Hemsida:

www.forsakringskassan.se

Öppettider:

Måndag - fredag 10 - 16.

Motala - Barnbidrag

Alla barn som bor i Motala har rätt till barnbidrag.

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till alla föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Ett barnbidrag är en typ av bidrag i form av ekonomisk ersättning som du som förälder kan få från staten.

Barnbidraget skall alltså i första hand täcka de omkostnader som kommer med barn.

Mer information

För mer information om Barnbidrag i Motala för att kontakta ovanstående telefonnummer (0771-524 524 Kundcenter privatpersoner).


Ansökan om Barnbidrag - Motala - Östergötland detaljerad information: www.forsakringskassan.se

Andra tjänster