Borensberg

Advokat Claes Gustafsson i Borensberg

advokat, notarie

Advokat Claes Gustafsson i Borensberg - Advokat Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Advokat Claes Gustafsson. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Advokat Claes Gustafsson

Postadress
Norra Tororp, Klockrike
590 32 Borensberg

Telefonnummer:

013-39 13 04

Faxnummer:

E-post:

Hemsida:

Koncentrera sig på:

Advokater i Borensberg kan vara advokat företag eller oberoende advokatbyrå.

Specialisering

Advokater i Borensberg specialiserade på Målsägandebiträde, Offentlig försvarare, Arvs- och gåvorätt, Skadeståndsrätt, Varumärkesrätt, Allmän praktik, Fastighetsrätt, Upphovsrätt, Familjerätt, Bolagsrätt, Arbetsrätt, Skatterätt, Brottmål, oche mer.

Advokater huvudsakliga uppgift är att värna klientens - den som anlitar advokater - intressen.

Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.

Andra Advokater i Borensberg

Borensberg - Advokat Claes Gustafsson

och mer, klicka här......

För mer information kontakta Advokat Claes Gustafsson per telefonnummer (013-39 13 04).

 

Advokat Claes Gustafsson i Borensberg