Säffle

Advokatfirman Christer Thunarf i Säffle

advokat, notarie

Advokatfirman Christer Thunarf i Säffle - Advokat Kontaktuppgifter. Nedan hittar du Kontaktinformation, till exempel adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och hemsida. Denna webbplats är inte den officiella webbplats för Advokatfirman Christer Thunarf. Den officiella webbplatsen hittar du nedan.

Adress:

Advokatfirman Christer Thunarf

Besöksadress
Perssons Gränd 3
661 22 Säffle

Postadress
Box 74
661 22 Säffle

Telefonnummer:

070-6215405

Faxnummer:

0533-145 06

E-post:

christer.thunarf@telia.com

Hemsida:

Koncentrera sig på:

Allmän praktik, Brottmål, Migrationsrätt, Notarius publicus

Advokater i Säffle kan vara advokat företag eller oberoende advokatbyrå.

Specialisering

Advokater i Säffle specialiserade på Målsägandebiträde, Offentlig försvarare, Arvs- och gåvorätt, Skadeståndsrätt, Varumärkesrätt, Allmän praktik, Fastighetsrätt, Upphovsrätt, Familjerätt, Bolagsrätt, Arbetsrätt, Skatterätt, Brottmål, oche mer.

Advokater huvudsakliga uppgift är att värna klientens - den som anlitar advokater - intressen.

Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.

Andra Advokater i Säffle

Säffle - Advokatfirman Christer Thunarf

och mer, klicka här......

För mer information kontakta Advokatfirman Christer Thunarf per telefonnummer (070-6215405).

 

Advokatfirman Christer Thunarf i Säffle